Formulari de donació

Correu electrònic*
Acceptació de la política de privacitat i els termes i condicions*
Per donar compliment a la legislació vigent sobre Protecció de Dades Personals li oferim a continuació la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades. Per a més informació visiti la nostra política de privacitat. El Responsable del Tractament de les seves dades personals serà l’Associació de Families de Nens i Nenes d’Etiòpia. Tractarà les seves dades amb la finalitat de poder gestionar la seva donació. Vostè podrà en tot moment exercir el seu dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i d’oposició al tractament, dirigint-se al correu electrònic: gestio@afne.org