Seguiments postadoptius

Actualització desembre 2019

Volem informar-vos dels darrers canvis en els informes de seguiment postadoptiu dels infants nascuts a Etiòpia. Atès que com a associació hem participat en el debat sobre els canvis, us volem fer arribar la nostra posició, que no ha quedat reflectida totalment en el resultat final.

Creiem que aquests canvis no són un pas endavant. Per això, des d’AFNE continuarem insistint i fent servir totes les eines que tenim a l’abast per simplificar, facilitar i adequar els seguiments postadoptius a les famílies adoptants sense faltar al nostre compromís amb Etiòpia.

L’ICAA ens va autoritzar a explicar els canvis en els informes de seguiment a les famílies associades i interessades, cosa que procedim a fer amb més detall.

Podeu llegir el document complet en aquest enllaç:

COMUNICAT SOBRE ELS CANVIS EN ELS SEGUIMENTS

 


 

Totes les famílies que han adoptat nens o nenes en aquest país, en signar el contracte d’adopció amb l’ECAI que els ha tramitat l’expedient, han adquirit el compromís d’enviar a Etiòpia informes de seguiment de l’adaptació del menor.

L’ICAA ha delegat des del principi aquesta tasca en les ICIF i ECAI acreditades. Això implica que un psicòleg de l’ECAI fa una entrevista amb el menor i amb el pare i/o la mare, i en redacta un informe que respon a diferents aspectes sobre el desenvolupament, l’adaptació, la salut, l’educació, la socialització, etc. del nen o la nena en el seu nou entorn.

Aquest informe es tradueix i s’envia al país d’origen. L’ICAA rep tots els informes.

L’ECAI rep una remuneració econòmica per aquesta tasca, l’import de la qual, actualment és de 106 € que paga la família.

El primer any que el menor arriba a Catalunya, les famílies han de fer 3 seguiments i, posteriorment, un d’anual  fins als 15 anys.

 

VOLEM MILLORAR ELS SEGUIMENTS POSTADOPTIUS

Des del 2014, AFNE va iniciar els passos per dialogar amb l’ICAA i millorar alguns aspectes de la manera com es feien en seguiments postadoptius i els informes que se’n deriven.

Arran d’algunes queixes de famílies adoptants, es va elaborar una carta que van signar –i encara signen– les famílies que hi estan d’acord sobre el nostre posicionament al respecte.

Podeu llegir la CARTA que vam preparar.

 

LES REUNIONS AMB L’ICAA I ELS CANVIS ACONSEGUITS

Des que vam començar aquesta tasca, una comissió d’AFNE formada per la secretària de la associació, dos membres de la junta i una sòcia adoptant ha mantingut diverses reunions amb membres de l’ICAA (amb la directora i amb dues persones de l’àrea d’adopcions internacionals i dels serveis jurídics de d’aquesta àrea).

De resultes d’aquestes reunions, s’han discutit molts aspectes per tal d’anar millorant aquests seguiments en la línia que AFNE proposava en la carta presentada.

Alguns, com la periodicitat, depenen del país d’origen, però d’altres com els continguts de l’informe o la manera com es fa aquest estan en vies de modificació.

Blog:
https://afne.org/2014/02/carta-seguiments/

Carta:
https://afne.org/adopcio/carta-seguiments/