Presentació

AFNE (Units a Etiòpia), Associació de Famílies de Nens i Nenes d’Etiòpia, va ser fundada l’any 2003 a Barcelona per part d’un grup de famílies adoptants en aquest país africà.

AFNE, entitat declarada d’utilitat pública, divideix la seva activitat entre dos àmbits principals:

  1. La cooperació. Participa, principalment amb suport econòmic, en projectes relacionats amb la infància a Etiòpia.
  2. L’atenció a les famílies. Ofereix suport en tots aquells aspectes relacionats amb la postadopció: organització de trobades, tallers d’acompanyament postadoptiu, xerrades, taules rodones, assessorament personalitzat, recerca d’orígens, diàleg amb l’ICAA i les ECAI i ICIF, difusió de la cultura etíop, classes d’amhàric, etc.
Alumnes del centre de Muketuri
Moments de jocs de les trobades d’AFNE

 

 

 

 

 

 

 

 

La seu social d’AFNE es troba a Av. Diagonal 365 1r 2a de Barcelona, i és compartida amb altres associacions sense ànim de lucre. L’associació té contractada una professional polivalent que ofereix atenció personalitzada als socis i desenvolupa alhora tasques administratives, de comunicació en xarxes socials, i de suport global a l’entitat.

La Junta, constituïda per socis voluntaris, es reuneix mensualment i vetlla per l’assoliment dels objectius de l’entitat.

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA

  • Presidenta: Anna M. Canals
  • Secretària: Cristina Pou
  • Tresorer: Ermias Mengistu
  • Vocals: Meritxell Coll, Raquel Marraco, Leonor Altamira i Mª Ángeles Martín

 

AFNE, a data 31/12/2020, té 269 socis i sòcies, principalment famílies adoptives i socis col·laboradors.

L’associació està inscrita en el Registre d’Entitats de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 28861-secció 1a i ha estat declarada d’utilitat pública per resolució JUS/3230/2009 de 12 de novembre, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC (núm. 5511) en data 23 de novembre de 2009.