Condicions generals de contractació

DONACIONS

És obligatori que llegeixi i entengui aquestes condiciones generals:

El donant haurà de seguir el següent procés:

  1. Seleccionar l’import de la seva contribució.
  2. Triar el sistema de pagament.
  3. Lectura prèvia de les presents condicions i la seva expressa acceptació a través de la casella habilitada.
  4. Pagament: Remissió a passarel.la de pagament segura de tercers.

Si ho sol·licita, el donant rebrà un certificat de la seva aportació, per a la seva justificació a efectes fiscals.

 

FORMA DE PAGAMENT

El pagament es realitzarà a través de la passarel.la TPV Redsys facilitada per Caixabank, si vol mes informació sobre el seu funcionament por visitar la seva web: http://www.redsys.es.

 

RÈGIM FISCAL

Els donatius, donacions i aportacions realitzats per persones físiques o jurídiques a favor de AFNE donen dret a una deducció en la quota íntegra de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o en l’Impost de societats.

AFNE enviarà a l’adreça de correu electrònic que faciliti el donant el corresponent certificat de la seva aportació, si el sol·licités.

Conforme a la legislació vigent en matèria de blanqueig de capitals, les donacions de quantitats a partir de 100 euros impliquen l’obligació que el donant ens remeti còpia del seu DNI.

 

RESPONSABILITATS

AFNE no es responsabilitza de possibles retards o fallades que es produïssin en accés, funcionament i operativitat de la web, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d’aquesta per causes alienes a AFNE, avaries produïdes per catàstrofes naturals, atacs informàtics o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE

Per als conflictes d’interpretació i execució derivats del servei i aquestes condicions, serà aplicable la legislació espanyola vigent. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.