ESPAI: Gestionant en família els trastorns de conducta en adolescents i joves adoptats/des

Dissabte 22 d’octubre, a la Casa Elizalde, es va fer la xerrada “Gestionant en família els trastorns de conducta en adolescents i joves adoptats/des”.

Organitzada per AFNE (Associació de famílies de nens i nenes d’Etiòpia) i IMA (Amics dels infants del Marroc). La va presentar Eva Gispert, terapeuta, mediadora familiar i coach sistèmica i la sessió va anar a càrrec d’Alfonso Navarro Murcia, psicòleg psicoterapeuta especialitzat en trastorns de conducta en els adolescents.
Com sempre, la vocació d’aquestes sessions promogudes per AFNE i IMA és, més enllà de la xerrada inicial, proporcionar un espai de trobada per a les famílies adoptives on poder compartir experiències i buscar no tant solucions, sinó noves mirades que ens poden ajudar a entendre les diferents situacions que com a famílies ens anem trobant.
La sessió va ser molt interessant, especialment perquè tot el que es va explicar va ser exemplificat amb diferents casos amb els quals s’ha trobat el ponent al llarg de la seva trajectòria com a psicoterapeuta en un centre residencial i d’atenció a adolescents amb trastorns de conducta i les seves famílies. Destacaria com a idea central de la xerrada la necessitat de fer sempre una avaluació no només del que li passa a l’adolescent que té problemes de conducta, sinó també de quins ressorts fa saltar aquesta conducta en la família, ja que habitualment els problemes en les dinàmiques familiars tenen explicacions en les actituds i comportaments de tots els seus membres.
Les famílies hem d’acceptar que no podem resoldre tots els problemes que han d’afrontar els nostres fills. El que podem fer no és tant reparar allò que els dol, sinó intentar dotar-los de les eines que els puguin ajudar a afrontar aquests dols. Interessant va ser també la diferenciació entre tècnicatàctica i estratègia a l’hora d’actuar com a pares enfront un comportament dels nostres fills que considerem nociu per a ells. Ens va proposar que no perdem mai de vista l’estratègia, allò que volem aconseguir a llarg termini, per evitar que la manera d’intentar canviar a curt termini aquests comportaments nocius no ens porti a aconseguir resultats completament oposats als que realment volem aconseguir.
Maria G.
Assistent a la xerrada  i sòcia d’AFNE
➡️Anna Canals (Presidenta d’AFNE), Alfonso Navarro, Eva Gispert, Teresa Berni (Secretària d’AFNE), Òscar Rosselló (Coordinador d’activitats d’IMA) i Sara Álvarez (Secretària d’IMA)