“Construint relacions en famílies adoptives. Comunicació dels orígens”

El 8 de maig  vam assistir a la sessió informativa del programa d’intervenció  “Construint relacions en famílies adoptives. Comunicació dels orígens”, a la seu de la Fundació Vidal i Barraquer (Barcelona).

El programa neix de la necessitat i el desig d’acompanyar als pares adoptius en la tasca de comunicar els orígens als seus fills. Ha estat dissenyat per diferents doctors investigadors de la Universitat de Deusto (Bilbao) i, gràcies a una subvenció Aristos Campus Mundus, equips clínics i de recerca (vinculats a les Universitats Ramon Llull i Universitat Pontifícia de Madrid) han pogut dur a terme la intervenció en pares adoptius amb fills/es adoptats de 3 a 12 anys.

La presentació d’aquest estudi va anar a càrrec de:

 • Dra. Noemí García Sanjuan. Universidad Pontificia de Comillas. Madrid.
 • Dra. Inés Aramburu Alegret. Universitat Ramon Llull (URL). Barcelona.
 • Dra. Susana Corral Gilsanz. Universidad de Deusto (UD). Bilbao.

Gràcies a aquest programa, es van poder treballar les dificultats que van anar apareixent i compartir experiències amb altres famílies que es trobaven en la mateixa situació, parlar sobre la parentalitat adoptiva, identificar problemes i solucions i reduir sentiments de soledat i desconfiança.

A la fase de reavaluació, al cap de 6 mesos de finalitzar el programa, es va observar que els símptomes conductuals, la hiperactivitat, la simptomatologia global i la pro sociabilitat dels fills/es havien millorat.

De totes les dades que es van exposar, se’n poden extreure conclusions molt valuoses. Principalment que sempre cal tenir en compte, com a famílies adoptives que som, tot allò que té a veure amb l’empatia cap a les famílies biològiques.

No hem d’oblidar mai que els pares biològics són els que els han donat la vida i que haver-se de separar dels fills/es és una experiència difícil per la majoria de les persones. La majoria no han abandonat als fills/es sinó que han necessitat ajuda per tenir-ne cura adequadament. A més, cal tenir en compte que la visió social de la maternitat i la paternitat és molt diferent en les diferents cultures.

Davant això, com a pares i mares adoptius, hem de:

 •  Acceptar els orígens dels nostres fills/es
 •  Donar una imatge positiva i digna de l’entorn previ del menor
 •  Acceptar la doble vinculació
 •  Tolerar l’ambigüitat
 •  Vincular-nos amb el nen/a tal com és
 •  Iniciar des del minut 0 la comunicació entorn els orígens
 •  Mantenir oberts tots els canals de comunicació
 •  Aprendre a transmetre informació dolorosa
 •  Poder contenir els sentiments de dolor
 •  Prendre consciència del rol de la diferència en el desenvolupament del menor

Aquestes dades ens poden ajudar a continuar reflexionant sobre la importància de no oblidar-nos mai de què, a banda de nosaltres, hi ha una altra família!