ONG

En l’àmbit de la cooperació internacional AFNE té com a objectiu desenvolupar i dur a terme projectes pensats per ajudar la infància i els joves etíops que es trobin en situació de desemparament o greu precarietat. A l’AFNE considerem que els projectes de cooperació són una forma efectiva d’exercir la solidaritat i una manera efectiva de mantenir la nostra vinculació amb Etiòpia.

Donem prioritat a les iniciatives i projectes que se situen en el terreny de la formació, la capacitació laboral, la salut i l’ajuda als discapacitats, amb especial atenció en tots els casos a la població femenina per garantir la seva autonomia.

Al llarg dels anys, AFNE ha desenvolupat aquests objectius a través de projectes propis, gestionats directament amb una contrapart etíop o bé donant suport econòmic a altres ONG que treballen sobre el terreny.

Entre els any 2006 i 2010, tots els esforços van estar orientats a construir i gestionar la casa d’acollida de Kombolcha, per a 65 nens i nenes orfes o en situació d’abandonament i molts d’ells amb discapacitat auditiva (veure projectes).

A AFNE donem prioritat al fet que l’ajuda arribi de manera eficaç i directa als seus beneficiaris: els menors amb necessitats assistencials, educatives, sanitàries.

A partir de l’estiu de 2011, AFNE va començar a col·laborar en el finançament del funcionament del Centre maternoinfantil de Muketuri, una població a uns 80 quilòmetres de la capital. El centre acull actualment 340 nens i nenes d’entre 4 i 6 anys. A part de la tasca assistencial, educativa i de salut, es fa formació a les mares perquè adquireixin autonomia i recursos econòmics amb el conreu dels horts. A més, s’han finançat diversos pous que abasteixen d’aigua per al consum i per al reg dels conreus.

Amb aquest projecte de cooperació es manté viva la nostra sensibilitat amb la realitat del país i s’enforteixen les arrels d’AFNE a Etiòpia.