[Etiòpia en Positiu] 10 COSES SOBRE L’AMHÀRIC – LA LLENGUA OFICIAL D’ETIÒPIA –

Etiòpia és un país amb una varietat d’ètnies i cultures molt variades. A continuació us deixem 10 coses sobre l’idioma oficial i el més parlat de tot Etiòpia.

-1- Etiòpia (ኢትዮጵያ) és un estat plurinacional que compta amb més de 110,9 milions habitants. És per això que no és estrany que al país es parlin 82 llengües i uns 200 dialectes que es divideixen en quatre famílies lingüístiques: semítica, cuixítica, omòtica i nilo-sahariana.

-2- L’Amarinya (አማርኛ), anomenat també amhàric és l’idioma oficial d’Etiòpia. La seva denominació es deriva de l’ètnia etíop amara, tradicionalment habitants del nord i centre d’Etiòpia. El sufix nya indica la seva procedència; en conseqüència, es traduiria com a “llengua dels amara”.

-3- Els amara, aproximadament 35 milions de persones, són semites i cristians ortodoxos. Viuen majoritàriament a l’estat d’Amara i a la capital, Addis Abeba. Les elits d’Amara es van convertir en els principals governants del país a principis del segle XIII, la qual cosa va durar fins al segle XX. En conseqüència, la seva llengua (l’amarinya) es va convertir en la llengua oficial de l’Estat.

-4- Lingüísticament, l’amhàric deriva del Ge’ez, l’antiga llengua del regne etíop d’Axum, que va ser parlada fins al segle IX dC. Avui dia, es fa servir com a llengua de la literatura i litúrgica de l’Església ortodoxa etíop i s’ensenya a les escoles eclesiàstiques. El Ge’ez, juntament amb el sabeo, l’acadi, l’àrab, hebreu o arameu, entre d’altres, pertany també a la família de les llengües semítiques.

-5- L’amhàric, és la segona llengua semítica més parlada del món (després de l’àrab), comparteix alguns vocables amb altres idiomes semítics. Per exemple, pau i hola es diuen Selam en amarinya; en hebreu, shalom i en àrab, sälamə; casa, en amarinya és Betə; en hebreu, báyit i en àrab, bayt. Sang, en amarinya és dämə; en hebreu, dam i en àrab també dam; Ull, en amarinya és ayənə; en hebreu, áyin i en àrab, eyn.

-6-L’amhàric té alfabet propi, s’anomena Fidälə (ፊደል), és a dir “lletra”. Té 33 lletres bàsiques que es col·loquen en vertical a la primera columna de l’alfabet. Cadascuna presenta en horitzontal 7 formes diferents, segons quina sigui la vocal. A més, hi ha unes altres 39 lletres, que representen la labialització de la consonant. Per tant, l’alfabet d’amarinya té en conjunt un total de 237 caràcters. Per citar un exemple, el መ= mä –la lletra bàsica- i les variants serien: ሙ=mu, ሚ=la meva, ማ=ma, ሜ=me, ም=mə i ሞ=mo. Vocals: አ=ä, ኡ=u, ኢ=i, ኣ=a, ኤ=e, እ= ə i ኦ=o.

-7- El sistema d’escriptura de l’amhàric és sil·làbic. Cada lletra està formada per una consonant i una vocal inherent. El sentit de l’escriptura és d’esquerra a dreta. Es pot escriure gairebé qualsevol nom estranger en amarinya usant la fonètica com a referència, és a dir, reemplaçant el so pel símbol que li correspon en amhàric. Per exemple, el nom Oliver s’escriu ኦሊቨር (ኦ= o, ሊ=li, ቨ=veu, ር=r) o Sònia, que seria ሶኒአ (ሶ=so, ኒ=ni, አ=a).

-8- Les oracions en amhàric solen ser més curtes perquè aquesta llengua utilitza molts afixos (lletres adjuntes a l’arrel de la paraula) en lloc de paraules separades per indicar coses com possessions, temps verbal, gènere i nombre. Els verbs, per exemple, tenen el pronom subjecte (jo, tu, ella, etc.) incorporat al verb mateix. D’altra banda, a diferència de l’espanyol i el català, en què l’ordre de l’estructura de l’oració és Subjecte-Verb-Objecte, en amarinya l’ordre de les paraules és Subjecte-Objecte-Verb. Per citar un exemple: Jo sóc professor en l’ordre de l’amhàric seria Jo professor sóc en català.

-9- En l’amhàric hi ha 10 classes de verbs depenent de la persona (1a, 2a 3a), el nombre (singular o plural), el gènere (masculí/femení), la forma: informal o formal (vostè), temps verbal infinitiu, present o pretèrit perfecte o imperfecte, veu activa, passiva o negació (fins i tot la negació té una forma verbal). Per tant, en amarinya hi ha 10 patrons de conjugació verbal diferents. Per organitzar les diferents combinacions, es fan servir prefixos i sufixos que s’agreguen a l’arrel del verb o als substantius. A més, en amhàric les paraules es declinen segons el gènere, el nombre i la manera gramatical. Per exemple, l’equivalent en català a tu tens és anətä alähə (masculí) i anəchi aläshə (femení).

-10- Els números en amhàric tenen els seus propis caràcters, diferents dels números aràbics, que són el sistema de numeració més utilitzat en el món. Adjuntem a continuació els números en amariña de l’u al deu amb la seva escriptura: ፩=1, ፪=2, ፫=3, ፬=4, ፭=5, ፮=6, ፯=7, ፰=8, ፱=9 i ፳ =10. Per exemple, el nom de l’ONG “Galgos112”, dedicada a la protecció de llebrers i gossos conillers víctimes del maltractament humà s’escriuria així: “ጋልግስ፩ ፩ ፪”. Si ho veiem al detall seria així: ጋ=Ga, ል=l, ግ=go, ስ=s, ፩=1, ፩=1, ፪=2.

Denberu Mekonnen
Autor de “Rumbo a Etiòpia”
Gerent de Mekonnen & Brook Business Consulting